............
............บริการรับประกัน
..........คุณอยู่ที่นี้ หน้าหลัก-> การรับประกัน
     
 
.... การรับประกันและเคลมสินค้า
............
 
 
 
.
 
 
............การประกันตัวเคสคอมพิวเตอร์
............
............ โคร้างสร้าง รับประกัน 1 เดือน ( case ที่ผ่านการเจาะหรือขันสกูรเพื่อการประกอบแล้ว ทางบริษัทฯถือว่า
สิ้นสุดการรับประกัน) ก่อนประกอบทุกครั้งต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ case ทั้งหมด หากพบข้อบกพร่อง
ไม่ว่ากรณีใดๆให้รีบส่งเคลมทันที ถ้าทำการประกอบไปแล้วพบข้อบกพร่องภายหลัง ทางบริษัทฯ ถือว่า
สิ้นสุดการรับประกัน
......
............พาวเวอร์ซัพพลาย ภายในเคส
............
............

พาวเวอร์ในเคส ITSONAS ทั่วไป รับประกัน 1 ปี
พาวเวอร์ITSONAS รับประกัน 1 ปี
พาวเวอร์ ROCK PSU รับประกัน 2 ปี
พาวเวอร์TOPSONAS รับประกัน 3 ปี
พาวเวอร์รุ่น ePLUS POWER รับประกัน 3 ปี
พาวเวอร์รุ่น WINNER POWER รับประกัน 3 ปี

พาวเวอร์รุ่น THUNDERBOLT POWER รับประกัน 3 ปี

............
............เงื่อนไขที่ทำให้สิ้นสุดการรับประกัน
............
............ สาเหตุเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติวิสัย เช่น โดนของเหลว, ตกหล่นหรือได้รับแรงกระแทกจากอุปกรณ์
ภายนอก มีสัตว์หรือแมลง เข้าไปในตัวเครื่องทำให้เกิดการลัดวงจร หรือใช้กับแรงดัน ไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน
(220V / 50 Hz ) หรือกรณีอื่นๆ ทางบริษัทฯถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

สาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทางบริษัทฯถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

สาเหตุที่เกิดจากการจงใจทำให้เสีย เช่นมีการดัดแปลงสภาพ มีรอยซ่อม ผิดไปจากสภาพเดิมของตัวสินค้า
หรือทำให้ VOID ของ บริษัทฯ ฉีกขาด ทางบริษัทฯถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
............
............ที่อยู่บริษัท
............
............

*ท่านสามารถส่งเคลมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์มาหรือ
  เคลมโดยการมาที่บริษัทโดยตรง

 
............

ริษัท ไอทีโซนาส จำกัด 549/61 ซอยสาธุประดิษฐ์ 41 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2294-8165-66 แฟกซ์ 02-294-8167

......
 
""" .. .. ""