............
............ธุรกิจของ ITSONAS
..........คุณอยู่ที่นี้ หน้าหลัก-> ธุริกจของเรา
     
 
.... ภาพรวมบริษัท
............
.... ประวัติบริษัท
............
.... ธุรกิจของเรา
............
.... ใบรับรองและรางวัล
............
.... ร่วมงานกับเรา
............
 
 
 
.
 
 
............ธุรกิจของเรา
............
............ บริษัท ไอทีโซนาส จำกัด เป็บบริษัทค้าปลีกและค้าส่ง นำเข้าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศโดย
กระจายให้กับบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์IT ชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม ,
ฮาร์ดแวร์เฮาส์อินเตอร์เนชั่นแนล , ห้างร้านต่างๆตามศูนย์การค้าไอทีชั้นนำทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล
และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ
......
............
............
............

บริษัท ไอทีโซนาส จำกัด 549/61 ซอยสาธุประดิษฐ์ 41 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2294-8165-66 แฟกซ์ 02-294-8167

 
 
 
 
 
 
 
"""