............
............ประวัติบริษัท ITSONAS
..........คุณอยู่ที่นี้ หน้าหลัก-> ประวัติ
     
 
.... ภาพรวมบริษัท
............
.... ประวัติบริษัท
............
.... ธุรกิจของเรา
............
.... ใบรับรองและรางวัล
............
.... ร่วมงานกับเรา
............
 
 
 
.
 
 
............ประวัติบริษัทไอทีโซนาส
............
............ บริษัท ไอทีโซนาส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี2553 ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของกลุ่มคนทำงานในวงการ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ACCESSORIES ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการด้วยการ ริ่เริ่มจำหน่ายสินค้าที่
มีคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อให้ความคุ้มค่าสู่ผู้บริโภคอย่างสูงสุด ให้ได้ใชอุปกรณืที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าไม่เอา
เปรียบ และการบริการService ที่ยอดเยี่ยม เพื่อเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ Accessories
ให้ก้าวไปข้าวหน้าอีกระดับนึง
......
............
............

บริษัท ไอทีโซนาส จำกัด 549/61 ซอยสาธุประดิษฐ์ 41 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2294-8165-66 แฟกซ์ 02-294-8167

............
 
"""